giải pháp hiệu quả

Giải pháp hệ thống

Các dịch vụ liên quan đến việc phát triển và triển khai các ứng dụng, tích hợp hệ thống để đáp ứng mục tiêu chiến lược kinh doanh và mang lại giá trị lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

giải pháp phần mềm

GPIT chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp phần mềm tổng thể giúp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội.

Giải pháp hạ tấng

GPIT có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều thành phần được tích hợp thống nhất

Giải pháp chấm công

Tư vấn, thiết kế hệ thống kiểm soát thông minh, camera quan sát cũng như các giải pháp dùng trong tự động hoá… thoả mãn được nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng trong cả nước.