Tư vấn giải pháp

Cùng với các giải pháp ứng dụng chuyên sâu, GPIT cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp…

Các chuyên gia của GPIT sẽ giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống, từ đó đưa ra các phương án tổng thể xây dựng hệ thống thông tin tối ưu:

 • Tư vấn xây dựng hạ tầng CNTT
 • Tư vấn xây dựng các bài toán ứng dụng
 • Tư vấn xây dựng các giải pháp chuyên dụng…

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh
 • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả
 • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý tốt
 • Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng
 • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ
 • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh
 • Giảm chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro