Giá trị cốt lõi

Tôn trọng và hướng đến khách hàng
     - Lắng nghe và trao đổi với khách hàng bên ngoài, khách hàng nội bộ
     - Truyền đạt rõ ràng những mong muốn và ý định của cả hai phía
     - Thúc đẩy đổi mới và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh;
     - Mang đến nhiều lựa chọn.
Đạo đức nghề nghiệp
     - Kinh doanh trung thực và chuyên nghiệp;
     - Cam kết và thực thi cam kết;
     - Quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất;
     - Không ngừng học hỏi, phát triển và cải tiến
Dấn thân/ chấp nhận thử thách
     - Khuyến khích cải tiến và tư duy sáng tạo;
     - Nắm bắt thay đổi và không thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại;
     - Lắng nghe tất cả ý kiến và quan điểm;
     - Học từ chính những thành công và thất bại của chúng ta;
     - Khuyến khích và tưởng thưởng cho những người dấn thân.
Môi trường làm việc tuyệt vời
     - Xây dựng một môi trường làm việc thách thức, góp phần phát triển một đội ngũ đa dạng;
     - Làm việc với tinh thần đồng đội, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau;
     - Cởi mở, thẳng thắn, đua tranh vui vẻ;
     - Công bằng và kiên quyết;
     - Ghi nhận và tưởng thưởng thành tích;
     - Tự hào về công việc của mình
Tập trung vào kết quả
     - Đặt ra những mục tiêu thách thức và cạnh tranh;
     - Tập trung vào kết quả;
     - Gánh vác trách nhiệm;
     - Đối đầu và giải quyết các vấn đề với tinh thần xây dựng;
     - Thực thi một cách hoàn hảo.