Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin. 

Sứ mệnh

  • Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng trên toàn cầu.
  • Xây dựng môi trường làm việc tuyệt vời, cải tiến liên tục, đề cao những giá trị chuẩn mực trong kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp.
  • Dẫn đầu trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng qua đó duy trì tỉ suất sinh lợi cao cho cổ đông.