CÔNG TY CP ĐÔNG QUANG

Mô tả

1- Trang bị hệ thống camera IP

2- Giải pháp Chấm công -Tính lương-quản lý xuất ăn căn tin

3- Trang bị hệ thống tổng đài Voice IP 

4- Triển khai hệ thống ERP