CTY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Mô tả

1-Xây dựng hệ thống mạng VPN Site-to-Site

2- Triển khai giải pháp ERP 

3- Xây dựng hệ thống camera giám sát 

4- Xây dựng hệ thống  tổng đài Voice IP