Tuyển dụng
Lập trình viên .Net

Lập trình viên .Net

1. Lập trình phần mềm theo yêu cầu và thiết kế sẵn có . 2. Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng dựa trên sản phẩm sẵn có. 3. Nghiên cứu các công nghệ liên quan đến phần mềm để áp dụng cho việc phát triển/ cải tiến sản phẩm.
Tin tức
Thông tin về G&G

Thông tin về G&G

Năm 2000, một thương hiệu đã được thành lập với một cái tên đơn giản - G&G, có nghĩa là sản...

Video Clip

Chat FB