Tuyển dụng
Lập trình viên .Net

Lập trình viên .Net

1. Lập trình phần mềm theo yêu cầu và thiết kế sẵn có . 2. Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng dựa trên sản phẩm sẵn có. 3. Nghiên cứu các công nghệ liên quan đến phần mềm để áp dụng cho việc phát triển/ cải tiến sản phẩm.

Video Clip

Chat FB